Vnútorné predpisy KU


          Vnútorné predpisy fakulty

 

Základné predpisy:

 

Veda:

          pdf logo 2 Smernica dekana o doktorandskom štúdiu na PF KU v RK č. 1/2019

          pdf logo 2 Príloha A k Smernici dekana o doktorandskom štúdiu

          pdf logo 2 Príloha B k Smernici dekana o doktorandskom štúdiu (vzor autoreferátu)

 

Štúdium:

pdf logo 2 Informácie o štúdiu PF KU 2018/2019
 
Pedagogická prax na PF KU
Centrum celoživotného vzdelávania
 
 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku