Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné magisterské študijné programy

 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

Učiteľstvo geografie

Učiteľstvo biológie
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo hudobnej výchovy     
Učiteľstvo výtvarnej výchovy
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Učiteľstvo informatiky

Učiteľstvo matematiky

 

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

 

Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU (www.ff.ku.sk).

 

UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):

Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)

Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)

Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové)

(zameranie klavír, organ alebo sólový spev)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE  A SOCIÁLNE SLUŽBY
PORADENSTVO A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA

 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH    

 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POPRAD

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

   

 

Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku