Hlavný prehľad:

 

Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PaedDr.)

 

Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PhDr.)

 

 

Témy rigoróznych prác (PaedDr.)

 

Učiteľstvo biológie
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác
 

Učiteľstvo informatiky

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo matematiky

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo náboženskej  výchovy
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo hudobného umenia
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo výtvarnej  výchovy
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

 Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

Učiteľstvo ruský jazyk a literatúra

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 

 

Témy rigoróznych prác (PhDr.)

 

Sociálna práca
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác
 
Poradenstvo a sociálna komunikácia
 pdf logo 2 Témy rigoróznych prác
 
 Ekonomika a manažment podniku
 
 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku