Dňa 25. októbra 2019 o 11.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1,  miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

 

mgr Jarosława Jędrzejczaka

 

Téma dizertačnej práce: Readaptačný potenciál väzňov opúšťajúcich nápravnovýchovné zariadenia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Poradenstvo a sociálna komunikácia

 

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku