Upozornenie

Študijné oddelenie je odo dňa 11.3.2020 pre študentov zatvorené, potrebné administratívne úkony je možné vybaviť mailom alebo telefonicky.

 

Kontakt:

Tel.:

+421 44 43 26 844 (študijné oddelenie)

+421 918 722 134 (študijné oddelenie)

+421 44 43 26 842 (spojovateľka)

Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk

 

Úradné hodiny študijného oddelenia (len počas prednáškového obdobia):

 

PONDELOK

   od 9.00 - 11.00 hod., 13.00 - 14.00 hod.

   
UTOROK    od 9.00 - 11.00 hod.    
STREDA    od 13.00 - 14.00 hod.    
ŠTVRTOK    nestránkový deň
   
PIATOK

         od 13.00 - 15.30 hod.

   
       
   

 

 

pdf logo 2 Postup pri prihlasovaní na štátne záverečné skúšky a postup pri odosielaní záverečných prác

 

Harmonogram promócií

pdf logo 2 Harmonogram promócií

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Sociálna práca, externé štúdium PhD. konaných dňa 03.09.2019

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, štúdium PhD. konaných dňa 27.8.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo zo dňa 26.08.2019 Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

pdf logo 2 výsledky talentových škúšok z hudobnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z výtvarnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky z motivačného pohovoru na odbor manažment konaného dňa 21.8.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 22.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo predškolská a elementárna pedagogika, denná a externá forma zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Sociálna práca - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Didaktika hudby - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika - denná a externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 03.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 22.05.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 15.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 14.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov učiteľstvo v kombinácii, pedagogika jednoodborová, špeciálna pedagogika, sociálna práca konaných dňa 07.05.2019 

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, denná forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, externá forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad) 

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Liečebná pedagogika, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)

pdf logo 2 výsledky motivačného pohovoru učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca z dňa 30.4.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, denná forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, externá forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z výtvarnej výchovy konaných dňa 25.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 16.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 15.4.2019

 

 

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019

 

Ružomberok

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika zo dňa 16.10.2018

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, externá forma

pdf logo 2 didaktika hudby, výsledky prijímacieho pohovoru z 29.6.2018

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 11.6.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018 , externá forma

pdf logo 2 poradenstvo a sociálna komunikácia, výsledky z 11.6.2018, externá forma

 

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 Výsledky z motivačného pohovoru Špeciálna pedagogika konaného dňa 3.10.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácií a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentové príjmacie skúšky II. kolo učiteľstvo výtvarnej výchovy z dňa 22.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 21.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 20.08.2018 na Pedagogickej fakulte II. kolo

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku, študijný program: manažment, učiteľstvo predmetov v kombinácii - medzifakultné štúdium 

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 07.06.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.05.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru bakalárskeho štúdia učiteľstvo v kombinácii, pedagogika a sociálna práca konaného dňa 10.05.2018

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná a externá forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 10.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 3.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru na bakalárske študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika a sociálna práca z dňa 03.05.2018

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo výtvarnej výchovy – jednoodborové štúdium, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 27.04.2018

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, denná a externá forma, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 23.04.2018

 

Levoča

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Liečebná pedagogika, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

 

Poprad

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň externá forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň externá forma

 

..............................................................................................................................................

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica