Úradné hodiny študijného oddelenia (len počas prednáškového obdobia):

 

PONDELOK

   od 9.00 - 11.00 hod., 13.00 - 14.00 hod.

   
UTOROK    od 9.00 - 11.00 hod.    
STREDA    od 13.00 - 14.00 hod.    
ŠTVRTOK    nestránkový deň
   
PIATOK

         od 13.00 - 15.30 hod.

   
       
   

 

Kontakt:

Tel.:

+421 44 43 26 844 (študijné oddelenie)

+421 918 722 134 (študijné oddelenie)

+421 44 43 26 842 (spojovateľka)

Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk

 

pdf logo 2 Postup pri prihlasovaní na štátne záverečné skúšky a postup pri odosielaní záverečných prác

 

Harmonogram promócií

pdf logo 2 Harmonogram promócií

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Sociálna práca, externé štúdium PhD. konaných dňa 03.09.2019

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, štúdium PhD. konaných dňa 27.8.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo zo dňa 26.08.2019 Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

pdf logo 2 výsledky talentových škúšok z hudobnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z výtvarnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky z motivačného pohovoru na odbor manažment konaného dňa 21.8.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 22.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo predškolská a elementárna pedagogika, denná a externá forma zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Sociálna práca - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Didaktika hudby - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika - denná a externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 03.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 22.05.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 15.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 14.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov učiteľstvo v kombinácii, pedagogika jednoodborová, špeciálna pedagogika, sociálna práca konaných dňa 07.05.2019 

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, denná forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, externá forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad) 

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Liečebná pedagogika, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)

pdf logo 2 výsledky motivačného pohovoru učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca z dňa 30.4.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, denná forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, externá forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z výtvarnej výchovy konaných dňa 25.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 16.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 15.4.2019

 

 

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019

 

Ružomberok

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika zo dňa 16.10.2018

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, externá forma

pdf logo 2 didaktika hudby, výsledky prijímacieho pohovoru z 29.6.2018

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 11.6.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018 , externá forma

pdf logo 2 poradenstvo a sociálna komunikácia, výsledky z 11.6.2018, externá forma

 

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 Výsledky z motivačného pohovoru Špeciálna pedagogika konaného dňa 3.10.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácií a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentové príjmacie skúšky II. kolo učiteľstvo výtvarnej výchovy z dňa 22.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 21.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 20.08.2018 na Pedagogickej fakulte II. kolo

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku, študijný program: manažment, učiteľstvo predmetov v kombinácii - medzifakultné štúdium 

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 07.06.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.05.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru bakalárskeho štúdia učiteľstvo v kombinácii, pedagogika a sociálna práca konaného dňa 10.05.2018

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná a externá forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 10.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 3.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru na bakalárske študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika a sociálna práca z dňa 03.05.2018

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo výtvarnej výchovy – jednoodborové štúdium, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 27.04.2018

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, denná a externá forma, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 23.04.2018

 

Levoča

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Liečebná pedagogika, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

 

Poprad

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň externá forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň externá forma

 

..............................................................................................................................................

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018

 

Ružomberok

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky 2. kolo ku dňu 23.8.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky 2. kolo ku dňu 23.8.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 16.6.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 16.6.2017, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 12.6.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 12.6.2017, externá forma

 

Ružomberok

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 Talentové bakalárske skúšky II. kolo z hudobnej a výtvarnej výchovy - výsledky z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Výsledky 2. kola prijímacieho konania na magisterské štúdium hudobnej výchovy z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Výsledky 2. kola prijímacieho konania na magisterské štúdium výtvarnej výchovy z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika, Sociálna práca, Pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii. Výsledky motivačných pohovorov II. kolo dňa 22.8.2017

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia, výsledky talentových škúšok zo dňa: 5.6.2017

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy, výsledky talentových škúšok zo dňa: 23.05.2017

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 11.5.2017

pdf logo 2 učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika a sociálna práca - motivačný pohovor konaný dňa 09.05.2017 v Ružomberku

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 4.5.2017

pdf logo 2 učiteľstvo bakalarske v kombinácii a sociálna práca denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 4.5.2017

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 28.4.2017

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchova - jednoodborové štúdium bakalársky stupeň, talentové prijmacie skúšky dňa 26.04. 2017

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, denná a externá forma, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 24.04. 2017

 

Poprad

Výsledky z motivačných pohovorov odbor manažment v Poprade

pdf logo 2 výsledky ku dňu 23.08.2017, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 23.08.2017, bakalársky stupeň externá forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 03.05.2017, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 03.05.2017, bakalársky stupeň externá forma

 

Levoča

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

 

..............................................................................................................................................

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

 

Ružomberok

 

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 13.6.2016, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 13.6.2016, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 13.6.2016, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 13.6.2016, externá forma

 

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, konané dňa 12.09.2016, denná forma

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, konané dňa 12.09.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, predškolská a elementárna pedagogika, denná aj externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, denná aj externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 bakalársky stupeň, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, denná a externá forma, skúšky dňa 08.09.2016.

pdf logo 2 magisterský stupeň, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, denná a externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, výsledky ku dňu 24. 08. 2016, denná forma

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, výsledky ku dňu 24. 08. 2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, výsledky ku dňu 27.05.2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, výsledky ku dňu 22.06.2016, denná forma

pdf logo 2 magisterský stupeň, jednoodborová výtvarná výchova, výsledky ku dňu 24.05.2016, denná forma

pdf logo 2 magisterský stupeň, výtvarná výchova v kombinácii, výsledky ku dňu 24.05.2016, denná forma

pdf logo 2 pedagogika, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 pedagogika, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo programov v kombinácii, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 učiteľstvo programov v kombinácii, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, sociálna práca, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, sociálna práca, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, hudobná výchova v kombinácii, výsledky zo dňa: 25.04.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika, výsledky zo dňa: 22.04.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika, výsledky zo dňa: 22.04.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, výtvarná výchova v kombinácii, výsledky zo dňa: 13.04.2016, denná forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, výtvarná výchova jednoodborová, výsledky zo dňa: 13.04.2016, denná forma

 

Levoča

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených, výsledky zo dňa: 29.06.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených, výsledky zo dňa: 29.06.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, výsledky zo dňa: 21.04.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, výsledky zo dňa: 21.04.2016, denná forma

pdf logo 2 liečebná pedagogika, výsledky zo dňa: 21.04.2016, externá forma

pdf logo 2 liečebná pedagogika, výsledky zo dňa: 21.04.2016, denná forma

 

Poprad

pdf logo 2 manažment, výsledky ku dňu 21.06.2016, denná forma

pdf logo 2 manažment, výsledky ku dňu 21.06.2016, externá forma

 

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PFKU nájdete:

 

icon small Úradná výveska/vnútorné predpisy

icon small Štúdium a vzdelávanie

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku