Výsledky prijímacieho konania akademický rok 2019/2020

 

2. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na bakalárske štúdium (1. stupeň) 2. kolo

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na magisterské štúdium (2. stupeň) 2. kolo

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na doktorandské štúdium (3. stupeň) 2. kolo

 

Prihlášky na štúdium - tlačivá

pdf logo 2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

 

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (predškolská a elementárna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín)

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (učiteľstvo telesnej výchovy)

pdf logo 2 Harmonogram akademického roka PF KU 2019/2020

 

Elektronická prihláška na štúdium

Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

 

eprihlaska baner

 

Kontakt na študijné oddelenie PF KU:

 

Telefón:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

 

Email:

studijne.pf(zavinac)ku.sk

icon small Úradné hodiny študijného oddelenia PF KU

icon small Informácie o možnosť ubytovania pre študentov

 

Výsledky prijímacieho konania akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 15.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 14.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov učiteľstvo v kombinácii, pedagogika jednoodborová, špeciálna pedagogika, sociálna práca konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, denná forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, externá forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Liečebná pedagogika, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)

pdf logo 2 výsledky motivačného pohovoru učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca z dňa 30.4.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, denná forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, externá forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z výtvarnej výchovy konaných dňa 25.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 16.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 15.4.2019

 

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PFKU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku