baner soŠtudenti prvých ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom ma študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO,  meno,  priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

Motivačné prospechové štipendiá pdf

zvolen2 titSedem výtvarníkov, sedem učiteľov, sedem statočných, štyri ženy a traja muži, sa nám rozhodli prezentovať na spoločnej výstave pestrú kolekciu ich diel – viac ako sedem divov ich vlastných svetov.   Rôzne osobnosti spolu spája viacero spojív. Na prvom mieste je to Katolícka univerzita v Ružomberku.

img 4957 tit19. marca 2019 bol Svetový deň sociálnej práce. Je to kľúčový deň v roku, v ktorom sa sociálni pracovníci na celom svete spájajú, aby oslávili úspechy tejto profesie a preniesli tematické posolstvo do svojich komunít a pracovísk, aby zvýšili povedomie o sociálnej práci a o potrebe ďalších sociálnych opatrení. Téma tohto roka je Podpora dôležitosti ľudských vzťahov.

img 0663 titPrezentovať skupinové techniky kariérového poradenstva pre žiakov a zdôrazniť prepojenosť medzi rozvíjaním kariérových kompetencií a rozvojom sociálnych a komunikačných kompetencií bolo cieľom zážitkového seminára Kariérové poradenstvo pre výchovných poradcov.

20190308 145220 titV dňoch 28. februára - 1. marca 2019 a 7. marca - 8. marca 2019 sa v dvojdňových blokoch študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči mohli zúčastniť na odbornom workshope s názvom „Prstová abeceda“. Workshop sa konal pod vedením odbornej asistentky Katedry špeciálnej pedagogiky Mgr. Kataríny Dzurillovej, PhD. a jeho hlavným cieľom bolo praktické osvojenie si jednotlivých znakov jednoručnej a dvojručnej prstovej abecedy. Znaky prstovej abecedy reprezentujú konkrétne písmena abecedy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku