volby as pfI. stupeň štúdia (Bc.)
Patrik Páterek
Dávid Vinter

II. stupeň štúdia (Mgr.)
Bc. Marián Kotyra

III. stupeň štúdia (PhD.)
Mgr. Lenka Chlebanová

 

V Ružomberku dňa 4. októbra 2019

 

Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda volebnej komisie

konf kulturne dedicstvoKonferencia s názvom KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU II. sa uskutoční v dňoch 14. - 15. októbra.  Cieľom konferencie je poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o teoretických a praktických aspektoch z oblasti primárneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné a spoločenskovedné aspekty v edukácii detí mladšieho školského veku.

volby as pfPredsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 17. septembra  2019, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej AS PF KU) na nasledovné uvoľnené miesta členov za študentskú časť AS PF KU

 

Návrhová listina  pdf

 

promocia aulaOznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

03.10.2019 – promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
7.00 hod. – sv. omša – kaplnka sv.Alberta
10.00 hod. – promócia absolventov všetkých študijných programov v dennej a externej forme štúdia.

img 20190917 120331 titMinulý týždeň v dňoch 11.- 17. septembra 2019 som bola v Moskve, kde som prednášala tri prednášky na Pravoslávnej univerzite v San Tichona v spolupráci s oddielom indoeurópskych jazykov Ruskej akadémie vied. Na prípravu prvej hodiny som študovala tri roky, a nehanbím sa to povedať, pretože keď pracujete  s tak celosvetovo významným  dielom  ako Pinocchio (je to dielo, ktoré je po Bibllii preložené do najväčšieho počtu cudzích jazykov), je potrebné mať k nemu  rešpekt.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku