vr 1 titDňa 22.11. 2016 sa uskutočnilo posledné zasadnutie VR PF KU vo volebnom období 2012-2016. Zasadnutie viedol jej predseda a dekan PF KU doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. Jedným z bodov rokovania bolo aj ocenenie akademických pracovníkov. Toto ocenenie v podobe pamätnej medaily a ceny dekana dostali vzácni vysokoškolskí pedagógovia, ktorí stáli pri zrode Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

imatrikulacia pp 4 titStreda 16. novembra 2016 bola na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote.

moyzesiana foto16.11.2016 sa uskutočnil na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy PF Prešovskej univerzity v Prešove už 14. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického smeru Moyzesiana. Na jej príprave a organizovaní sa podieľali Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy a Prešovský hudobný spolok Súzvuk pod záštitou rektora Prešovskej univerzity Prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

absolventi titDňa 9.novembra 2016 zorganizovala Katedra sociálnej práce PF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku spoločné stretnutie študentov bakalárskeho a magisterského štúdia s absolventmi študijného odboru Sociálna práca, pod názvom „Absolventi študentom“. Stretnutie otvorila doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., na organizácii a moderovaní akcie participovala Ing. Martina Špániková, PhD.

otroctvo 1 titKatedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU zorganizovala 23. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie týkajúce sa aktuálnej problematiky obchodovania s ľuďmi. Hlavnou prednášajúcou bola Mgr. Andrea Bezáková, rehoľná sestra Congregatio Jesu. Venuje sa prevencii, vyhľadávaniu a reintegrácii ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku