suc2019Katedra hudby PF KU v Ružomberku usporadúva v dňoch 9. - 10. apríla 2019 v poradí už XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť. Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického zamerania v kategóriách hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri, komorný spev. Plagát pdf

img 20190401 170749 V pondelok dňa 01.04.2019 popoludní sa v stolnotenisovej hale ŠKST v Ružomberku uskutočnil stolnotenisový turnaj KU 2019. Hralo sa v kategóriách študent, študentka, pedagógovia a zamestnanci. Organizátorom turnaja bola katedra Telesnej výchovy a športu PF KU v spolupráci s UPaC KU.

Výsledky pdf

baner soŠtudenti prvých ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom ma študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO,  meno,  priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

Motivačné prospechové štipendiá pdf

zvolen2 titSedem výtvarníkov, sedem učiteľov, sedem statočných, štyri ženy a traja muži, sa nám rozhodli prezentovať na spoločnej výstave pestrú kolekciu ich diel – viac ako sedem divov ich vlastných svetov.   Rôzne osobnosti spolu spája viacero spojív. Na prvom mieste je to Katolícka univerzita v Ružomberku.

img 4957 tit19. marca 2019 bol Svetový deň sociálnej práce. Je to kľúčový deň v roku, v ktorom sa sociálni pracovníci na celom svete spájajú, aby oslávili úspechy tejto profesie a preniesli tematické posolstvo do svojich komunít a pracovísk, aby zvýšili povedomie o sociálnej práci a o potrebe ďalších sociálnych opatrení. Téma tohto roka je Podpora dôležitosti ľudských vzťahov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku