srvsAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 19. zasadnutí dňa 25.9.2018 vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU na obdobie rokov 2018 – 2021. V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členmi ŠRVŠ za KU stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov.

kbio3 titDňa 4.10.2018 Katedra biológie a ekológie  slávila sviatok Svätého Františka, ktorý je patrónom ekológov a ochrancov životného prostredia. Slávnosť začala v kaplnke sv. Alberta na KU o 12.15 hod. svätou omšou. Po svätej omši pokračovala prednáškou „IMPRESIE PRÍRODY“. V nej  Doc. Miroslav SANIGA priblížil krásy a pozoruhodnosti našej prírody. Po skončení prednášky  sa uskutočnilo spoločenské posedenie pre študentov a pozvaných hostí.

inkluzivne pristupy titV Levoči na Inštitúte Juraja Páleša sa 12. septembra 2018 konala medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov“, na ktorej sa stretli viacerí významní pedagógovia, špeciálni pedagógovia, odborníci na inkluzívnu edukáciu, osobnosti verejného života, zástupcovia inštitúcií Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

uk kuV dňoch 8. a 9. októbra 2018 bude prebiehať v Univerzitnej knižnici informačný seminár s pracovníkmi Univerzitnej knižnice pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia dennej formy v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku