poetry quartet 2018 kópiaV rámci Týždňa vedy Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU spoluparticipovala s Filozofickou fakultou na dvoch úspešných projektoch s už niekoľkoročnou tradíciou. Oba sa realizovali 6. novembra v dopoludňajších hodinách v Univerzitnej knižnici KU. Prvým podujatím bolo vyhodnotenie piateho súťažného ročníka v tvorbe spirituálnej poézie. Súťaž je od začiatku určená študentom vysokých škôl s názvom Slávme to spoločne.

baner ku volby 2Kandidáti v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za študentskú časť AO PF KU (za II. stupeň štúdia (Mgr.), ), ktoré sa uskutočnili dňa 7. 11. 2018 získali nasledovný počet hlasov:

•    Bc. Barbora Gorecká (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)  33
•    Bc. Matej Kostelník (Poradenstvo a sociálna komunikácia)    37

Za členov AS PF KU za študentskú časť AO PF KU (za II. stupeň štúdia (Mgr.), bol/a zvolený/á:
•     Bc. Matej Kostelník (Poradenstvo a sociálna komunikácia).

 

V Poprade 07. 11. 2018


doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda Volebnej komisie

tvt 2018Študentov, vyučujúcich i širšiu verejnosť pozývame na podujatia, ktoré sa na PF KU v Ružomberku uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 v dňoch 5. 11. 2018 - 11. 11. 2018.

pdf logo 2  Časový harmonogram TVT 2018

pdf logo 2  Bulletin TVT 2018

pdf logo 2  Plagát TVT 2018

benedictus2 titVokálne telesá a sólisti Katedry hudby pokračovali vo svojom koncertnom turné v tomto akademickom roku. Po koncerte v Prešove, v rámci II. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ, kde sa okrem Scholy cantorum Rosenbergensis, Univerzitného speváckeho zboru Benedictus predstavil aj organista David di Fiore, o deň neskôr vystúpila Schola cantorum počas VII. ročníka Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

prof vankova autor foto www.t2.skS hlbokým smútkom oznamujeme akademickej verejnosti, že nás vo veku 69 rokov dňa 25.10.2018 opustila pani doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., členka Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať 2.11.2018 o 14:30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši a zádušná svätá omša bude o 16:00 v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku