Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) uznesením č. 138/2018 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 04. 2018.

t2.sk 037 kópia tit10.–11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte KU pod gesciou oddelenia talianskeho jazyka a kultúry Katedry cudzích jazykov PF KU konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe / Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

mediator 3 kópia titAsociácia mediátorov Slovenska bola už po piatykrát organizátorom konferencie venovanej mediácii, ktorá prebiehala v dňoch 13. - 14. apríla 2018 v Modre. Ako napovedá jej samotný názov – Mediácia – metóda alebo profesia. Na konferencii odzneli príspevky na tému metódy a profesia mediátora.

tkk koncert 2018 kópiaVo výnimočnom priestore ružomberskej synagógy sa v nedeľu 29. apríla 2018 o 18:00 uskutoční Koncert z tvorby ružomberských skladateľov. Diela Jozefa Chládka, Štefana Olosa, Pavla Kršku a Petra Machajdíka budú interpretovať pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU, pedagógovia a žiaci ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku a Chrámový zbor Andrej. Koncert, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa koná v rámci Týždňa kresťanskej kultúry v Ružomberku.

logo du 2018Aj tento rok bude prvý prázdninový týždeň Katolícka univerzita otvorená pre najmenších študentov, ktorým pripravujeme už 11. ročník Detskej univerzity (DU) v Ružomberku. Prihlasovanie na DU bude prebiehať 16. mája 2018 od 9.00 hod. (elektronicky) na webovej stránke du.ku.sk. DU sa uskutoční v dňoch 02.07. – 06.07. 2018 a je zameraná na žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku