simra 2 titV dňoch 10. až 13. júna 2019 som sa zúčastnila na výročnej porade riešiteľov projektu Horizont 2020: „Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA)“. SIMRA je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020 Európskej únie a jeho cieľom je zlepšiť chápanie spoločenských inovácií a inovačného riadenia v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a hľadať vhodné postupy a metódy ako ich podporiť v marginalizovaných vidieckych oblastiach.

interreg 1 titV rámci riešenia aktivít projektu INTERREG V-A-SK-CZ / 20/16/02 č. NKP3040D001 "Pamiatky UNESCO v živote miest, obcí a regiónov" usporiadala dňa 7. júna 2019 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (vedúci partner) v spolupráci s mestom Ružomberok (partner 2), Katolíckou univerzitou v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner) a ďalšími partnermi: Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s. (Partner 1) a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (partner 3) pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Ružomberku a odbornú exkurziu v lokalite UNESCO Vlkolínec.

img 20190616 171252 titKatedra hudby dňa 16. júna 2019 v popoludňajších hodinách usporiadala prvé stretnutie absolventov. Na stretnutie dorazilo 39 teraz už učiteľov na základných umeleckých a základných školách. Takmer všetci pracujú v odbore, ktorý vyštudovali a okrem toho angažujú sa ako cirkevní hudobníci – organisti, kantori či členovia rôznych speváckych zoskupení.

koncert khMilí priatelia,
srdečne vás pozývame na posledné dva koncerty, ktoré organizuje Katedra hudby PF KU v tomto akademickom roku. Komorný koncert (klavír a husle) sa bude konať v nedeľu 16. júna 2019 v Organovej sále Fakulty zdravotníctva (Bývalý rektorát) na Nám. A. Hlinku 60, o 17:00 hod. Posledným koncertom bude už tradičná Noc hudby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2019 o 19:00 v priestoroch Ružomberskej synagógy. Tešíme sa na stretnutie s vami pri krásnej hudbe. Komorný koncert - plagát pdf  Noc hudby - plagát pdf

pemf logoKatolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Katedra manažmentu v spolupráci s mestom Poprad a primátorom mesta Poprad Ing. Antonom Dankom pod záštitou rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 (PEMF2019) „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“ ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2019 v Poprade.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku