far biskupV stredu 12. septembra 2018 prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) „Fides et ratio“ dvaja noví laureáti. Jedným z ocenených bol prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., prednášajúci na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cenu udeľuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na základe návrhu jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v bratislavskom Primaciálnom paláci. Za KBS cenu odovzdával Mons. František Rábek a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Vážení uchádzači o štúdium, dovoľujeme si Vám oznámiť, že PF KU v Ružomberku boli priznané práva uskutočňovať študijný program špeciálna pedagogika v 1. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme v Ružomberku.
Prípadní záujemcovia o štúdium už v akademickom roku 2018/2019 sa môžu informovať na mailovej adrese studijne.pf@ku.sk alebo telefonicky na čísle 0918 722 134.

Predsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že na svojom 15. zasadnutí dňa 10. septembra 2018, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU.

 

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU zamestnanci

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU študenti

Študijné oddelenie bude v dňoch od 03.09.2018 do 13.09.2018 zatvorené z dôvodu účasti študijných referentiek na zápisoch. Všetko potrebné vybavíte na svojom zápise.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku