www.t2.sk 05 kópiaPrezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v rôznych cieľových skupinách bol jedným z cieľov konferencie, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v spolupráci s Mestom Ružomberok, Žilinským samosprávnym krajom a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

india 1Dňa 21. mája 2018 navštívil v rámci akademickej spolupráce Katedru pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku profesor P.K. Misra – dekan Pedagogickej fakulty Ch. Charan Singh University Meerut v Indii. V rámci svojej návštevy absolvoval besedu so študentmi, stretnutie s vedením fakulty a katedry. Výstupom z uvedeného stretnutia bolo nadviazanie bilaterálnej spolupráce medzi oboma fakultami na úrovni študentských a pedagogických mobilít, rovnako aj participovanie na spoločných vedeckých podujatiach a grantových aktivitách.

ocenenie diplom váza titV utorok 15. mája 2018 sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium roka 2017, ktorej vyhlasovateľom je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo  Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM odborný časopis Reflexie - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc. Časopis získal jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií.

kh sutaz titV dňoch 14. –15.5. 2018 sa v priestoroch Ebenovej siene a Auly na Dekanáte Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové konala Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí 2018. Dlhodobým cieľom podujatia je skvalitňovanie umeleckej prípravy budúcich učiteľov, preto mohli poslucháči pedagogických fakúlt konfrontovať svoje interpretačné kvality v piatich odboroch: sólový spev, hra na klavíri, hra na organe, hra na sláčikové nástroje, hra na ostatné nástroje.

siplakovaNa 6. celoslovenskej konferencii učiteľov chémie boli vyhodnotené výsledky už 3. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej účastníkmi sú žiaci základných škôl. A už po tretíkrát medzi ocenenými učiteľmi chémie úspešných žiackych kolektívov bola Mgr. Gabriela Šipláková, ktorá vyučuje chémiu na základnej škole v kysuckej dedinke Korňa. Mgr. Gabriela Šipláková absolvovala úspešne bakalárske aj magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii Chémia-Biológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2011.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku