Študijné oddelenie TF KU oznamuje absolventom Bc a Mgr programov, že diplom o ukončení štúdia na TF KU si môžu prevziať na študijnom oddelení TF KU v dňoch 12.06, 15.06. ,16.06. 2020 v čase od 12.30 -14.30h. Osoba, ktorá je poverená absolventom na prevzatie diplomu, musí mať úradne overené splnomocnenie. Doklad o ukončení DPŠ si môžete prevziať až po preukázaní sa dokladom o zaplatení poplatku za vysvedčenie z DPŠ na č. účtu SK34 8180 0000 0070 0008 5755,variabilný symbol 1510301, poplatok 30 €. Za vysvedčenie z rozširujúceho štúdia je potrebné uhradiť poplatok na č. účtu SK34 8180 0000 0070 0008 5755, variabilný symbol 1510302, poplatok 50 €.

Počas štátnic  bude študijné oddelenie na TF zatvorené do 12.6.2020. Pre vybavovanie administratívnych úkonov  a v súrnom prípade nás môžete kontaktovať  mailom studijne.tf@ku.sk , alzbeta.selepova@ku.sk alebo na t.č. 055/6836122 .

 

Na základe metodického usmernenia rektora KU vydaného 21.05.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 dochádza k zmene organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020:

Štátna skúška bude prebiehať prezenčnou formou pri dodržaní sprísnených hygienických opatrení. Študent sa na št. skúšku dostaví v čase, na ktorý je zaradený podľa harmonogramu, ktorý si môže pozrieť  v AiS-e vo svojom profile v záložke, kde sa prihlasoval na štátnicu.

Dekan TF KU vyhlasuje druhé kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021:

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU