Predsedníctvo Akademického senátu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len AS TF KU) uznesením č. P1/2019 zo dňa 16. 09. 2019 vyhlasuje voľby do AS TF KU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Oznamujeme študentom, že 23. 9. 2019 o 13.00 hod. na študijnom oddelení bude dodatočný zápis pre študentov, ktorí sa neboli zapísať v riadnom termíne.

Prednášky začínajú 16. 9. 2019 podľa rozvrhu.

študijné oddelenie TF KU

Oznamujeme absolventom, že si môžu prísť v čase úradných hodín študijného oddelenia prevziať:

  • diplomy a ostatné doklady o ukončení štúdia
  • vysvedčenie o DPŠ - potrebné uhradiť poplatok za vydanie dokladu vo výške 30 Eur na

č.u: SK34 8180 0000 0070 0008 5755, variabilný symbol: 1510301

  • vysvedčenie za rozširujúce štúdium - potrebné uhradiť poplatok za vydanie dokladu vo výške 50 Eur na č.u: SK34 8180 0000 0070 0008 5755, variabilný symbol: 1510302

Úhradu za vysvedčenie je potrebné predložiť doklad o zaplatení.

Za študijné oddelenie s. Natanaela Alžbeta Selepová

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov TF KU, aby sme spolu prosili o pomoc Ducha Svätého a plní jeho darov odštartovali nový akademický rok 2019/2020 dňa 01.10.2019 o 10.00h sv. omšou a o 11.15h zhromaždením akademickej obce v aule TF KU pri príležitosti inaugurácie nového dekana Teologickej fakulty doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. Viac na tomto plagáte.

 

dátum deň študijný program stupeň roč. čas
9. 9. pondelok KT Mgr. 2,3,4,5,6 + past. 9.00 hod.
10.9. utorok

SP, NR, EVNV, NSNV,JNV, SF

R_NV,R_NS

Mgr.

1

2

9.00 hod.

14.00 hod.

11.9. streda SP, NR, NSNV,JNV, SF Bc. 2,3 14.00 hod.
13. 9. piatok KT Mgr. 1 10.00 hod.

JNV,NSNV, EVNS

SP, NR, SF

Bc. 1 10.00 hod.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU