Vážení študenti, chceli by sme Vás informovať o pripravovanej akcii "Teologické večery", ktorú organizujeme v spolupráci s košickým UPC (plagát s informáciami je TU).

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 24. zasadnutí dňa 24.9.2019 (uznesenie č. 222/2019) vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za KU v Ružomberku na obdobie rokov 2018–2021.

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len AS KU) uznesením č. 212/2019 zo dňa 18. 6. 2019 vyhlasuje voľby do AS KU za zamestnaneckú a študentskú časť AO TF KU na r. 2019 - 2023.

Voľby sa uskutočnia dňa 6. 11. 2019 v čase od 8:00 do 15:00 h. Realizáciou i organizáciou volieb poveruje Akademický senát TF KU v Ružomberku (ďalej len AS TF KU).

Milí priatelia, budúci týždeň bude na našej fakulte prebiehať Burza kníh.Ak budete mať v rámci budúceho týždňa chuť a čas, zastavte sa v predsieni Auly Košických mučeníkov, kde si môžete za dobrovoľný príspevok zadovážiť naozaj cenné tituly. Z výťažku chceme doplniť náš knižničný fond o ďalšie zaujímavé knihy.

Volebná komisia pre voľby do AS TF KU v Ružomberku zvereňuje výsledky volieb, ktoré sa konali 10.10. 2019 vo volebnom obvode Košice a Spišské Podhradie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU