Vyhlásenie volieb do AS KU v Ružomberku

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku uznesením č. 60/2016 zo dňa 26. 9. 2016 vyhlasuje voľby do Akademického senátu KU v Ružomberku na 1 voľné miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce Teologickej fakulty. Realizáciou i organizáciou volieb poveruje Akademický senát TF KU v Ružomberku.

 

Akademický senát TF KU v Ružomberku uznesením č. 14/2016 zo dňa 3. 10. 2016 zriadil podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 1 ods. 4, pre tento účel Volebnú komisiu (ďalej len VK) v tom to zložení:

 

- pracovisko Kočice: PhDr. Imrich Degro, PhD., Ing. Marek Marcin; Rastislav Gönci;

- pracovisko Sp. Kapitula: CLic. Jozef Holubčík; Jozef Gorčák; František Ondrek.

 

doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.

predseda AS TF KU

 


Organizácia volieb do AS KU
 VK stanovila podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 2 ods. 1.:

 

Termín konania volieb:

štvrtok 27. októbra 2016 v čase od 11:00 do 13:00 h.

 

Miesto konania volieb:

- pracovisko Košice: Vestibul TF KU, Hlavná 89, Košice

- pracovisko Sp. Kapitula: Malá aula KS, Sp. Kapitula 12, Sp. Podhradie

 

Písomné návrhy na kandidáta za člena AS KU v Ružomberku je možné podávať do pondelka 24. 10. 2016 do 12:00 h. ktorémukoľvek členovi VK.

 

Návrh podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 5 ods. 3., musí obsahovať:

a/ priezvisko, meno, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta,

b/ písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,

c/ priezvisko, meno a podpis navrhovateľa.

 

Odovzdáva sa v zalepenej obálke s označením „Návrh na kandidáta za člena AS KU“

 

Volebná komisia

 

 

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU