KOŠICE (23. mája 2017) - V príprave na blahorečenie Titusa Zemana saleziáni pripravili v Košiciach a v Bratislave cyklus štyroch prednášok o budúcom blahoslavenom. Témy pripravili generálny postulátor rehole don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana.

 

Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny. V Košiciach sa budú konať prednášky v sobotu 10. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Aule Teologickej fakulty, Hlavná 89. Vzhľadom na zabezpečenie tlmočenia cez slúchadlá - aby sme vedeli koľkí to budú potrebovať -, prosíme o registráciu účastníkov cez webstránku tituszeman.sk/prednasky.

 

Rastislav Hamráček SDB
riaditeľ prípravy blahorečenia
--
Blahorečenie Titusa Zemana
30. septembra 2017 – Bratislava
Rastislav Hamráček SDB
riaditeľ prípravy
+421 903 825 148
hamracek@tituszeman.sk
www.tituszeman.sk
Číslo účtu na podporu blahorečenia: SK31 5200 0000 0000 1718 7510

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU