KOŠICE (5. júna 2017) - Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy (PMD KE) v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, organizovali 3. júna 2017 prvý kurz Farských koordinátorov PMD (FK PMD) v Košiciach.

Do kurzu sa prihlásilo 11. dobrovoľníkov, ktorých odporučili miestni kňazi z farnosti Hertník-filiálka Bartošovce, Humenné Pod Sokolejom, Košice-Myslava, Podhorany, Ľubiša, Chminianská Nová Ves a Široké. Kurz obsahoval témy prednášok o Misijnom rozmere liturgie – prof. Gabriel Ragan, Pápežské encykliky – prof. Štefan Lenčiš, Pápežské misijné diela – ThDr. Marek Krupský a Poslanie-misia farského koordinátota PMD – Bc. Štefan Kondis. V kaplnke seminárneho Kostol sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebrovali Gabriel Ragan a Štefan Lenčiš, nabrali účastníci kurzu duchovných síl pre svoje farské misijné poslanie. V závere absolventom celodenného kurzu farských koordinátorov PMD diecézny riaditeľ Bc. Štefan Kondis odovzdal certifikáty na vykonávanie misijnej služby vo svojich farnostiach.

Poslaním farského koordinátora PMD v Košickej arcidiecéze je, aby bol nápomocný diecéznemu riaditeľovi a miestnemu farárovi s misijnými aktivitami, napr.: šíriť časopis Svetové misie a modlitbu misijného ruženca, pomôcť pri príprave Misijnej nedele, získavať nových členov a podporovateľov Pápežských misijných diel na Slovensku a pod. Absolventi tohto kurzu budú každoročne absolvovať aj duchovnú obnovu.

Bc. Štefan Kondis

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU