Akademický senát Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, uznesením č. 6/2019 zo dňa 28. 02. 2019 vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na deň 26. 04. 2019 o 10:00 h.

Pre organizáciu volieb vymenovala volebnú komisiu v tomto zložení: PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.; ICLic Jozef Holubčík; Ing. Marek Marcin; Jakub Konkoľ.

 

Harmonogram volieb

Návrh a Súhlas

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

predseda AS TFKU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU