Dňa 31.05.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov Teologickej fakulty v Košiciach, odboru sociálna práca v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice Šaca.

Exkurzia bola veľkým prínosom a neoceniteľnou skúsenosťou, nakoľko jej účastníci boli oboznámení s režimom odsúdených, s ich zaraďovaním do pracovných skupín, mali možnosť vidieť ako ústav na výkon trestu odňatia slobody funguje, ako sa zaobchádza s odsúdenými, ako vyzerá väzenská cela, ako aj ďalšie priestory využívané odsúdeným. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nám exkurziu umožnili zrealizovať, a ktorí sa s nami podelili o svoje odborné skúsenosti.

 

uvtos ke saca

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU