1. Výučba v ZS 2020/2021. V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity a jednotlivých fakúlt, rozhodlo vedenie KU v Ružomberku o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021. Výučba bude zahájená 21. septembra 2020. Vedenie TF KU, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a o prípadnej zmene začiatku výučby v zimnom semestri budete včas informovaní. Harmonogram akad. roka 2020/2021 je zverejnený tu.

 

2. Hygienické opatrenia. Hygienické opatrenia sa primerane riadia aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Na TF KU sme pripravili viacero opatrení (častejšia dezinfekcia, ochranné sklá a pod.), ktoré majú zamedziť možnému šíreniu ochorenia COVID-19. Žiadame všetkých študentov, zamestnancov i návštevníkov, aby opatrenia (R-O-R) dodržiavali. V týchto dňoch sa pripravuje aj príkaz rektora KU v Ružomberku k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky v  rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pre akademický rok 2020/2021 o ktorom Vás budeme včas informovať.

3. Pán rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Vás pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 22. septembra 2020 v Ružomberku. Program začína slávnostnou svätou omšou o 10.00 hod. v Univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Dňa 23. septembra 2020 sa budú na pôde KU v Ružomberku konať Centrálne oslavy - slávnostné otvorenie akademického roku 2020/2021. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

 

4. Dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s  KS Košice, UPC Košice a ES cirkví v Košiciach Vás pozýva dňa 28.09.2020 (pondelok) o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2020/21.

 

5. Ďalšie informácie o opatreniach rektora KU sú na tejto stránke a pre zahraničných študentov na tejto stránke.

 

Osobné posolstvo dekana Teologickej fakulty KU v Ružomberku pred začiatkom nového akademického roka 2020/2021

Milé kolegyne a milí kolegovia, milé študentky a milí študenti, želám Vám – nám všetkým – úspešný akademický rok 2020/2021. My všetci chceme čo najkvalitnejšie a v zdraví zvládnuť úlohy, ktoré sú pred nami. Začíname nový akademický rok formou prezenčnej výučby. Chcem Vás ubezpečiť, že na univerzite a fakulte priebežne monitorujeme situáciu súvisiacu s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu a prijímame nevyhnutné opatrenia. Vzájomná komunikácia, informovanosť, zodpovednosť, ohľaduplnosť a sebadisciplína v štúdiu a v práci bola vždy – a obzvlášť dnes – mimoriadne dôležitá.

Milé študentky, milí študenti, spoločne sme už zvládli mimoriadnu situáciu letného semestra uplynulého akademického roka. Verím, že to spolu zvládneme aj v novom akad. roku. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť, sebadisciplínu a samostatnosť v štúdiu. Želám Vám úspech v štúdiu, ktorého predpokladom je aj včasnosť riešenia každého problému. Veľa zdravia, pracovných, študijných a osobných úspechov v novom akademickom roku.

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
dekan TF KU

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU