Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR a príkazu rektora KU vydáva dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. nasledujúce rozhodnutie:

1. Teologická fakulta KU prechádza od 15.10.2020 do odvolania z prezenčnej metódy výučby na dištančnú metódu výučby všetkých študijných odborov TF KU.


2. Dištančná forma výučby prebieha podľa denného rozvrhu hodín pre študentov denných aj kombinovaných a študenti sú povinní sa pripojiť online podľa požiadaviek pedagógov jednotlivých predmetov.

 

3. S platnosťou od 15.10.2020 do odvolania sa prerušuje vzdelávanie na UTV.

 

4. Plán výučby a organizačné usmernenie pre ďalšie obdobie bude určené po prehodnotení epidemiologickej situácie v danom čase a podľa pokynov RÚVZ.

 

5. Potrebné administratívne úkony na študijnom oddelení TF KU je možné vybaviť mailom alebo telefonicky.

 

6. Rušia sa všetky hromadné podujatia organizované súčasťami TF KU v priestoroch TF KU.

 

7. Okrem všeobecne platných zásad dodržiavania hygienických predpisov a odporúčaní sa pracovný režim zamestnancov s ohľadom na ochranu ich zdravia bude upravovať individuálne. V odôvodnených prípadoch je možná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom na prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce alebo poskytnutie zamestnancovi pracovného voľna v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

 

8. Štátnice z Filozofie sa uskutočnia v plánovanom  termíne 29.10.2020.

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU