Dôležité informácie pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:


Ako mám postupovať, ak chcem študovať na Vašej fakulte/univerzite?

1. Zvážim svoje  predpoklady pre vybraný študijný odbor/študijný program:
- z hľadiska vedomostnej úrovne a predpokladov,
- z hľadiska technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
- z hľadiska nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
- z hľadiska podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
- z hľadiska limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

2. Vyhodnotím, či som pre štúdium na univerzite dobre pripravený/á a disponujem:
- potrebným vedomostným potenciálom,
- študijnými návykmi,
- dispozíciami pre štúdium a odbor,
- návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

Ak odpoviem 4 x áno, budem potrebovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, keď je konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

3. V dostatočnom časovom predstihu získam kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia. Osobne kontaktuje kompetentnú osobu univerzity alebo fakulty, na ktorej sa uchádzam o štúdium, a konzultujem s ním svoje potreby a očakávanú podporu. Ak sa koná prijímacie konanie na zvolený odbor štúdia spolu s prihláškou o štúdium pošlem žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky. Pri štúdiu na vysokej škole môžem očakávať podporu nie úľavy.

4. Kontakt na fakultného koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Emil Ragan, PhD.
tel.: +421 55 68 36 131
Email: emil.ragan@ku.sk
Miestnosť poradenského centra pre študentov a študentky so špecifickými potrebami sa nachádza na prízemí TF KU.

5. Poradenské centrum na KU v Ružomberku: http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/poradenske-centrum

6. Zoznam žiadostí a príloh pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:

1. Príloha 1_Ziadost o zaradenie do evidencie_vyjadrenie suhlasu_v sulade s dodatkom.docx

2. Priloha_2_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf

3. Priloha_3_Vyhlasenie_studenta.rtf

4. Priloha_4_Rozhodnutie_fakulty_o_zaradeni_studenta_do_evidencie.rtf

5. Priloha_5_Ziadost_studenta_o_primerane_upravy.rtf

6. Priloha_6_Tlacivo_na_potvrdenie_o_poruchach_ucenia.rtf

7. Priloha_7_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf

 

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU