Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie edukačných vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie sociálnej práce
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. dr.hab. Edward Jarmoch, PhD.

Funkčné miesto docent:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. (do 31.3. 2019, odbor Odborová didaktika-teória vzdelávania náboženskej výchovy)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD.

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.
prof. ThDr.Jozef Bieľak, PhD.

Funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. do 31.8.2017
doc. PsLic. PhDr. Mgr. Marek Forgáč do 31.3. 2017
Mgr. Ján Knapík, PhD. do 31.12.2018
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. do 31.12.2018
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.

PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

Funkčné miesto odborný asistent – Teologický inštitút Spišská Kapitula:
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (od 1. septembra 2005, odbor katolícka teológia a pastorálna teológia)

PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
ThDr. František Knapík PhD.
PhDr. Katarína Majcherová PhD.
ThDr. Viktor Pardeľ PhD.

Asistenti / Lektori:
Mgr. Viera Balentová  
PaedDr. Marta Lacková

Externí spolupracovníci:
-

Výskumný pracovník:

ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

 

Denní doktorandi:

Mgr. Tatiana Bombeková
Mgr. Gréta Gáborová
Mgr. Andrea Havrillayová
Mgr. Katarína Chovancová
Anne Mary McNamara
JUDr. Milan Molokáč
Mgr. Alena Stopková

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU