Obsah článku

 

KONTAKT A KONZULTAČNÉ HODINY SP


vedúci oddelenia:
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
zástupca vedúceho katedry:
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
sekretariát katedry:

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.( funkčné miesto do 31.8. 2015)

prof.Paedr. PhDr. ThDr.Amantius Akimjak, PhD.

funkčné miesto docent:

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (funkčné miesto do 31.8.2017)

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. (funkčné miesto do 31.12.2018)

odborní asistenti:

PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK) do 30.6.2016

PhDr. Jana Budayová, PhD. (SK) do 30.6.2016

 

asistenti:

 

Konzultačné hodiny na Katedre sociálnej práce:

Podľa dňa v týždni

Podľa dátumu

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU