Obsah článku

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie edukačných vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie sociálnej práce
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)

prof. ThDr.Jozef Bieľak, PhD. (SK)

prof. dr.hab. Edward Jarmoch, PhD. (SK)

prof. Iurii Shcherbiak, DrSc. (SK)

Funkčné miesto docent:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. (do 31.3. 2019, odbor Odborová didaktika-teória vzdelávania náboženskej výchovy)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD.

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
doc. PsLic. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

doc. PaedDr. Mgr. Rastislav Podpera, PhD. (SK)
Funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.

PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

Funkčné miesto odborný asistent – Teologický inštitút Spišská Kapitula:

PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
doc. PhDr. Janka Bursová, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ján Gabčo, PhD.
PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD.
ThLic. Martin Majda, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Andrej Môcik, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Mgr.art. Stanislav Šurin, PhD.
ThLic. Martin Taraj, PhD.

Asistenti / Lektori:
ICLic. Jozef Holubčík

Externí spolupracovníci:
Mgr. Viera Balentová
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Martina Drobňáková, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
JUDr. Vladimír Dlugolinský
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

ThDr. František Knapík, PhD.
PaedDr. Marta Lacková
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
ThLic. Róbert Neupauer
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
ICLic. Marek Tomaga
PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

Výskumný pracovník:

ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

 

Doktorandi:

mgr Andrzej Jan Brygidyn
mgr Magdalena Agata Brygidyn – Paszkiewicz
mgr Olha Horkavchuk
mgr Alicja Jadwiga Kamińska
mgr Konrad Kluska
PhDr. František Kratochvil
mgr Michał Roman Kukliński
mgr Adam Tadeusz Kutyła
mgr Patrycja Joanna Nowacka
mgr Mariusz Krzysztof Ornat
mgr Robert Władyslaw Porębski
mgr Viktoriia Shkliar
mgr Beata Sikora

mgr Norbert Robert Sitkiewicz
mgr Żaneta Patrycja Stanisławska
Ing. David Uher
Mgr. Josef Veselý
Mgr. Veronika Kurillová
JUDr. Alena Vachnová
Mgr. Agata Maria Jakieła
Mgr. Francois Fernand Miche
Mgr. Karolina Ewa Psonka
Mgr. Marcelina Puk
Ing. Ľubomír Saloň
Mgr. Andrea Havrillayová
Mgr. Jaroslav Chanas
Mgr. Anna Kornacka
Mgr. Pawel Stacho
Mgr. Katarína Švajdová
Mgr. Anne Mary McNamara
PhDr. Denisa Tašoniová

 


 

 

Konuzltačné hodiny v roku 2013/2014

 

doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

jan.jenco@ku.sk

055 / 6836 120

Utorok: 13:30 – 15:00

Pri konzultáciách bakalárskych a diplomových prác, možnosť dohodnutia stretnutia (telefonicky alebo mailom)


Mgr. Ján Knapík, PhD.

jan.knapik@ku.sk

Streda: 10:00 – 11:00

Kabinet č.119


 

 doc. Ps.Lic. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

forgac@upcke.sk

 


 

KONTAKT A KONZULTAČNÉ HODINY SP


vedúci oddelenia:
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
zástupca vedúceho katedry:
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
sekretariát katedry:

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.( funkčné miesto do 31.8. 2015)

prof.Paedr. PhDr. ThDr.Amantius Akimjak, PhD.

funkčné miesto docent:

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (funkčné miesto do 31.8.2017)

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. (funkčné miesto do 31.12.2018)

odborní asistenti:

PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK) do 30.6.2016

PhDr. Jana Budayová, PhD. (SK) do 30.6.2016

 

asistenti:

 

Konzultačné hodiny na Katedre sociálnej práce:

Podľa dňa v týždni

Podľa dátumu

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU