Obsah článku

 

 

VÝSKUM V BIBLICKÝCH VEDÁCH

1. Práca na sérii komentárov k biblickým knihám (spolupráca s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity)
- Komentár k biblickej knihe Exodus (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
- Komentár ku Knihe žalmov (51-100) (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
- Komentár k Markovmu evanjeliu (Fenik, Juhás, Novotný, Pigula, Trstenský)

2. Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie (Olejník, Trstenský, Tyrol) webstránka projektu: kb.kapitula.sk

3. Monografia Papyrusy Bodmer VIII, XIV, XV. Historický, textovokritický a exegetický výskum (Novotný, Trstenský, Fenik)

4. Komentovaná bibliografická online príručka náuky o rodine (Novotný, Pigula, Fenik, Vojtko, Lapko)

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU