sekretariát:
sr. Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová, SSS
tel. +421 55 68 36 100
ludmila.surmajova(zav)ku.sk


študijné oddelenie a oddelenie pre doktorandov:
sr. Mgr. Martina Helena Fogasova, SDR
tel.: +421 55 68 36 122
helena.fogasova(zav)ku.sk

sr. Mgr. Natanaela Alžbeta Selepová, OSF
tel.: +421 55 68 36 122
alzbeta.selepova(zav)ku.sk

kontakt pre doktorandov:
doktor(zav)ktfke.sk


oddelenie pre vedu a evidenciu publikačnej činnosti:
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: +421 55 68 36 128
gabriela.gencurova(zav)ku.sk


ekonomický úsek:
tajomník:
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
tel.: +421 55 68 36 127
radoslav.lojan(zav)ku.sk
tajomnik(zav)ktfke.sk


účtovnícky:
Ing. Božena Marcinová
tel.: +421 55 68 36 134
bozena.marcinova(zav)ku.sk

Agata Trefová
tel.: +421 55 68 36 134
agata.trefova(zav)ku.sk


referent IT:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.:. +421 55 68 36 111
anton.babjak(zav)ku.sk

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU