sekretariát:
sr. Mgr. Martina Helena Fogašova, SDR
tel.: +421 55 68 36 100
helena.fogasova(zav)ku.sk


študijné oddelenie a oddelenie pre doktorandov:
sr. Mgr. Martina Helena Fogašova, SDR
tel.: +421 55 68 36 122
helena.fogasova(zav)ku.sk

sr. Mgr. Natanaela Alžbeta Selepová, OSF
tel.: +421 55 68 36 122
alzbeta.selepova(zav)ku.sk

kontakt pre doktorandov:
doktor(zav)ktfke.sk


oddelenie pre vedu a evidenciu publikačnej činnosti:
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: +421 55 68 36 128
gabriela.gencurova(zav)ku.sk


ekonomický úsek:
tajomník:

Agáta Trefová (dočasne poverená dekanom TF KU)
agata.trefova#ku.sk

 

Prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák
tel.: +421 55 68 36 127
lukas.sekerak(zav)ku.sk


účtovníčky:
Agáta Trefová
tel.: +421 55 68 36 134
agata.trefova(zav)ku.sk

 

sr. Natália Viera Poliaková, SDR

tel.: +421 55 68 36 134

viera.poliakova(zav)ku.sk


referent IT:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.:. +421 55 68 36 111
anton.babjak(zav)ku.sk

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU