doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. - katolícka teológia (morálna teológia), predseda VR TF KU

Externí členovia

J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ Košice - stomatológia
doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., TF TU v Trnave - dogmatika a patristika
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., CMBF UK Bratislava - morálna teológia
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - cirkevné dejiny
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - cirkevné dejiny

Interní členovia

prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. - katolícka teológia
PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia/filozofia
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia/psychológia
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny)
prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD. - sociálna práca
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - katolícka teológia/katechetika
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. - katolícka teológia (fundamentálna teológia)
SLLic. Andrej Krivda, PhD. - katolícka teológia (liturgika)
ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. - filozofia
prof. ThDr. František Trstenský, PhD. - katolícka teológia (biblická teológia)
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU