Vedecká rada je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie, teológie, sociálnej práce a cirkevnej hudby pôsobiacich na fakulte a na iných univerzitách alebo vedeckých pracoviskách. Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a menovania za univerzitných profesorov.

 

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. - katolícka teológia, predseda VR TF KU

Externí členovia

J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka FF PU v Prešove - sociálna práca
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., dekan TF TU v Trnave - katolícka teológia
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., CMBF UK Bratislava - katolícka teológia
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - katolícka teológia
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - katolícka teológia

Interní členovia

prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia (liturgická hudba)
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. - sociálna práca
PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia (filozofia)
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia (pastorálna psychológia)
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny)
Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. - katolícka teológia, prodekan pre výchovu a vzdelávanie TF KU
prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD. - sociálna práca
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - didaktika náboženskej výchovy
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. - sociálna práca
SLLic. Andrej Krivda, PhD. - katolícka teológia (liturgika), prodekan pre vedu a výskum TF KU
doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)
ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD. - katolícka teológia, prodekan pre mobility a rozvoj TF KU
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia SZ)

 

Súhlas AS TF KU s vymenovaním členov VR TF KU v Ružomberku vyjadril 13. februára 2020.

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU