Dekan

lojan zmensena

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
tel.:
+421 55 6836 100
radoslav.lojan#ku.sk

 

Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.
pavol.hrabovecky#ku.sk

Prodekan pre vedu a výskum

SLLic. Andrej Krivda, PhD.
andrej.krivda#ku.sk

Prodekan pre mobility a rozvoj

ThLic. Martin Taraj, PhD.
martin.taraj#ku.sk

Tajomník

Agáta Trefová (dočasne poverená dekanom TF KU)
agata.trefova#ku.sk

 

Prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:

JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák
lukas.sekerak#ku.sk

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU