Je možné si zakúpiť študijné publikácie TF v knižnici TF KU. Ich zoznam a cena sú uvedené v tejto prílohe. Objednávky posielajte na mailovú adresu kniznica.tf@ku.sk.

Univerzitná knižnica, pracovisko Košice

Vedúca knižnice

Ing. Dáša Fedorková Ing. Dáša Fedorková
tel.: 00421/55/68 36 165
dasa.fedorkova@ku.sk
 
Kniznica Mgr. Oliver Hvizd
tel.: 00421/55/68 36 167
oliver.hvizd@ku.sk
Požiadavky na výpožičky posielajte na adresu:
výpožičný pult - kniznica.tf@ku.sk

Evidencia publikačnej činnosti

ThLic.PaedDr.Gabriela Genčúrová ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: 00421/55/68 36 127
gencurgabriela@gmail.com
 


Elektronický formulár pre Evidenciu publikačnej činnosti TF KU

 

Nové knihy v knižnici podľa mesiacov.

 

Otváracie hodiny knižnice ZS 2018/2019:

     
Pondelok:   13,00 - 17,00  
Utorok: 9,00-12,00 13,00 - 15,00  
Streda: 9,00-12,00 13,00 - 15,00  
Štvrtok: 9,00-12,00 13,00 - 15,00  
Piatok: 9,00-12,00    
Sobota: zatvorené zatvorené  
     

 

Knihy je možné VRÁTIŤ kedykoľvek do BIBLIOBOXU pri knižnici!

Ďakujeme

Naša knižnica používa knižničný systém Virtua Kis3g.

Bibliobox Využitie biblioboxu

Pozrite si návod ako používať systém Kis3g (náš kód je 3822).
Pozrite si on-line katalóg a kliknite na UK KU - pracovisko Košice.
Pozrite si textový návod na prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU