V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola
zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,
výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., pričom
pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2019/2020.
Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk.
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl
(aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej
inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov
pôsobiacich na slovenských vysokých školách.

Informácie o možnostiach absolvovať sústredenie zo špirituality sú v tomto súbore a konkrétne témy a termíny sú TU.

Študijné odd. TF KU

Aktuálnu brožúru Informácie o štúdiu 2018/2019 si môžete otvoriť a stiahnuť vo formáte PDF TU.

Konzultačné hodiny a kontakty na pedagógov vyučujúcich na TF KU v akademickom roku 2018/19 sú uvedené v tomto dokumente.

Rozvrh hodín je dostupný aj po prihlásení do AIS (ais2.ku.sk) v odkaze priamo na hlavnej stránke a súhrne v tomto dokumente.
Pod položkou "Rozvrhy hodín" v AISe v ľavom menu si môžete zobraziť rozvrh hodín svojej študijnej skupiny (ročníka), prípadne podľa kódu (skratky) predmetu nájsť rozvrh pre konkrétny predmet.
Ak máte zapísané v tomto roku predmety, ale nie sú zaradené do rozvrhu, kontaktujte príslušného pedagóga alebo študijné oddelenie.

Harmonogram akademického roka 2018/2019 je v tomto dokumente.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU