Univerzita tretieho veku (UTV) na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2017/2018

 

Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Charakteristika štúdia:

  • Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy. Stručné informácie sú aj na tomto letáku.

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).

  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky.

  • Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie.

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

Prihlásenie na štúdium:

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo internet bankingom na číslo účtu:

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755

v termíne do 5.10.2017, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť TU alebo požiadať na sekretariáte dekana Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100

Termín prihlásenia: do 29. 9. 2017

 

Štúdium v školskom roku 2017/2018 začína 5. októbra 2017.

 

Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta – UTV
Hlavná 89
041 21 Košice

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU