V nižšie uvedenom dokumente nájdete plánované termíny obhajob dizertačných prác v akademickom roku 2017/2018. Na dizertačnú (licenciátnu) skúšku sa je možné hlásiť priebežne, prioritne sa však aj skúšky konajú v termíne obhajob.
Pri odovzdaní práce je so žiadosťou/prihláškou potrebné odovzdať aj elektronickú verziu. Až po jej odobrení odborovou komisiou sa odovzdáva v tlačenej verzii a nahráva do AISu.
Potrebné formuláre sú v odkazoch nižšie.
 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU