Zápis na štúdium pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty v učební D1 na prvom poschodí.
 Zápis bude spojený so školením o povinnostiach vyplývajúcich zo študijného programu a o vedeckej činnosti doktoranda.
Pre denných študentov je tento termín povinný.
 Externí študenti (pokiaľ im termín nevyhovuje) si môžu dohodnúť termín zápisu individuálne s Dr. Gabrielou Genčúrovou (gabriela.gencurova@ku.sk, 055/6836 128). Zápis je potrebné vykonať najneskôr do 25. septembra 2017.
Andrej Krivda
prodekan

Od 1. apríla 2016 agenda doktorandského štúdia prechádza na študijné oddelenie. Prosíme, aby ste od tohto dátumu všetky náležitosti posielali na mailovú adresu: studijne.tf@ku.sk. Telefónne číslo: 055/6836 122. Ďakujeme.

 

Teologická fakulta KU má akreditované nasledovné doktorandské študijné programy:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
pdf Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU