Oznamujeme študentom končiacich ročníkov jednotlivých študijných programov, ktorí chcú pristúpiť k štátnym skúškam v tomto ak. roku, že v AiS-e je sprístupnené prihlasovanie na štátnice. Podľa študijného priadku čl. 12, bod 6 „sa študent prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky“. Termíny štátnych skúšok sú TU.

Za študijné oddelenie ďakuje sr. Mgr. Natanaela Alžbeta Selepová, OSF

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU