Prosím študentov, ktorí končia štúdium aby:
1.    do 24. 5. 2019 doručili na študijné oddelenie vyjadrenie k originalite podpísané školiteľom (vzor a podrobné informácie nájdete na tejto stránke)
2.    5 dní pred termínom štátnej skúšky (do 24. 5. 2019) doručili na študijné oddelenie prezentáciu k obhajobe ZP hromadne  buď cez pedela alebo poslali mailom na adresu studijne.tf@ku.sk
3.    Vysporiadali si  podlžnosti v knižnici TF

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU