Pozývame vás a vašich priateľov na 4. cyklus úspešného Semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi v Košiciach, ktorý organizuje naša Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Stretnutia prebiehajú seminárnou formou od 9.10. 2019 počas 11 týždňov. Program je určený pre rôzne stavy. Prihlasovanie a všetky potrebné informácie nájdete na www.teologiatela.sk.

 

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola
zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,
výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., pričom
pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2019/2020.

Informácie o možnostiach absolvovať sústredenie zo špirituality sú v tomto súbore a konkrétne témy a termíny sú TU.

Študijné odd. TF KU

Aktuálnu brožúru Informácie o štúdiu 2018/2019 si môžete otvoriť a stiahnuť vo formáte PDF TU.

Konzultačné hodiny a kontakty na pedagógov vyučujúcich na TF KU v akademickom roku 2018/19 sú uvedené v tomto dokumente.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU