Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov TF KU s verejnosťou a s médiami:

Morálna a etická tematika: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., radoslav.lojan@ku.sk
Systematická teológia: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., vladimir.juhas@ku.sk
Pastorálna teológia: Mgr. Peter Celuch, celuchp@gmail.com
Biblické témy a biblická archeológia: doc. Róbert Lapko, Th.D. et PhD., robert.lapko@ku.sk
Cirkevné dejiny: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., cyril.hisem@ku.sk
Cirkevné právo: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., juraj.jurica@ku.sk
Liturgika: SLLic. Andrej Krivda PhD., andrej.krivda@ku.sk, prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., gabriel.ragan@ku.sk
Filozofia: PhDr. Imrich Degro, PhD., imrich.degro@ku.sk

Ste VŠ študent na TF KU a hľadáte možnosti ubytovania v Košiciach? Ponúkame Vám odkazy na možnosti ubytovania VŠ (krátkodobé ale aj dlhodobé)na území mesta Košice. Viac na:
http://sdaj.tuke.sk/index.php
https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/
https://www.megaubytovanie.sk/kosice-a-okolie/pre-studentov
https://www.vsbm.sk/ubytovanie/
Dekanát TF KU

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Kompletné fakturačné údaje na korektné vystavenie daňového dokladu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01  Ružomberok
ICO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH  SK20215124 SK227

Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0008 5755                                
BIC: SPSRSKBA        
                
Dodacia adresa:
Teologická fakulta
Hlavná 89 (prístup do dvora z Hrnčiarska 46)
041 21  Košice
Slovensko
 
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
 
Hlavná činnosť:
Vysokoškolské  vzdelávanie
 
Druh vlastníctva:
4 – Štátne

 

Podmienky na prenájom priestorov na TF v Košiciach KU v Ružomberku sú uvedené v tomto dokumente.

marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU