Dňa 16.12.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje schválil TF KU na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt pod názvom: Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov s cieľom Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Hlavná riešiteľka za TF KU: ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

Návrh do Edičného plánu TF KU je možné predložiť cez námetový list a zaslať na adresu tajomíka TF.

KOŠICE (26. marca 2017) - V dňoch 27.-29.03.2017 sa uskutočnil na našej fakulte projekt Global Money Week 2017, ktorý podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti. Do projektu sa zapojili študenti odboru sociálna práca, pričom tento projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze. Lektorkou projektu bola doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Viac informácii je na tomto plagáte.

Prílohy:

1. Program 1. dňa, fotogaléria z 27.03.2017

2. Program 2. dňa, fotogaléria z 28.03.2017

3. Program 3. dňa, fotogaléria z 29.03.2017

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU