Bratislava 1. mája ( prevzaté z TK KBS) Kníhkupectvo Dobrá kniha Vás pozýva na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete. Arcibiskup Vasiľ predstaví aj knihu Johna L. Alena, jr. - Globálna vojna proti kresťanom, ktorú vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha. Prezentácia sa uskutoční v piatok 19. mája 2017 o 16:00 h v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave a v sobotu 20. mája 2017 o 17:30 h v Aule Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Globálna vojna proti kresťanom je najaktuálnejším prehľadom prenasledovaní v dnešnom svete, ktorý prvýkrát vychádza v slovenčine.

Informoval František Sočufka SJ

Výsledky volieb kandidáta na člena AS KU sú v tomto dokumente.

Teologická fakulta KU pozýva deti v prvý prázdninový týždeň (3.-7.7.2017) na V. ročník Detskej univerzity. Viac podrobnosti je na  plagáte a v prihláške.

ekumenicky ps2017KOŠICE (4. apríla 2017) - Teologická fakulta KU ako člen Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice Vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok - 14.04.2017 o 13:00h so začiatkom pri Evanjelickom chráme a.v., Mlynská 23, Košice. Téma: Boží služobník Iz 42-53k. Viac podrobností na plagáte a v programe.
Informoval: ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník TF KU

KOŠICE (2. apríla 2017) - Pri príležitosti  Svetového dňa autizmu Vás pozývame na výstavu, ktorá sa otvára 3.4.2017 v átriu Teologickej fakulty KU. Viac informácii nájdete na priloženom plagáte.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU