St. Pölten/Košice (4. februára 2016) - V dňoch 27. – 29. januára 2016 sa delegácia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vedená dekanom TF KU prof. Cyrilom Hišemom, PhD. zúčastnila pracovno-spoločenského stretnutia na Philosophisch-Theologischen Hochschule v St. Pölten, Rakúsku spojeného s  oslavami 225. výročia založenia tejto filozoficko-teologickej školy. Delegácia TF KU sa zúčastnila aj na slávnostnej sv. omši, ktorú slúžil diecézny biskup St. Pöltenu Mons. Klaus Küng a potom aj na slávnostnom zhromaždení akademickej obce pri príležitosti 225. výročia založenia školy. Po skončení slávnostného zhromaždenia delegácia TF KU diskutovala so zástupcami Philosophisch-Theologischen Hochschule na čele s jej rektorom Prof. DDr. Reinhardom Knittelom aj o aktuálnych otázkach pri vyučovaní teológie a vzájomnej spolupráci medzi teologickými školami. Na záver stretnutia bola navrhnutá výmena prednášajúcich medzi TF KU a Philosophisch-Theologischen Hochschule v St. Pölten, Rakúsku v nasledujúcom školskom roku.

Dekanát TF KU

Deň otvorených dverí (DOD) na našej Teologickej fakulte sa bude konať  09. februára 2016 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod v átriu TF KU spojený s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít TF KU.

KOŠICE/MINNESOTA (19. februára 2014) - Svätému apoštolovi Pavlovi bola venovaná spoločná konferencia profesora biblických vied Michaela Patella a docenta katedry histórie a biblických vied a prodekana pre mobility a rozvoj Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Františka Trstenského, ktorá sa uskutočnila v pondelok 17. februára na Saint John's University  v Minnesote v USA. „Cieľom mojej prednášky bolo priblížiť Pavla ako človeka, ktorý Kristovo evanjelium aplikoval do vlastného života konkrétnymi postojmi,“ približuje doc. Trstenský.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU