Rozvrh hodín

 

Katolícka teológia 1-6 Mgr.

 

Sociálna práca 1 Bc.

Sociálna práca 2 Bc.

Sociálna práca 3 Bc.

Sociálna práca 1 Mgr.

Sociálna práca 2 Mgr.

 

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby 1 Bc.

Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby 1 Mgr.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7

banner12