MODERÁTOR ŠTÚDIÁ

 

doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

rektor kňazského seminára a moderátor TI


e-mail: rektor[zavinac]kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 21

 

SEKRETARIÁT REKTORA 

ThLic. Martin Majda, PhD.

referent rektorátu kňazského seminára, interný doktorand, prefekt KS

e-mail: rektorat[zavinac]kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 22

fax: 00421/53/419 41 23


TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA


ThLic. Martin Taraj, PhD.

tajomník študijného oddelenia, kooperátor TF pre mobility


e-mail: martin.taraj
[zavinac]ku.sk


tel.: 00421/53/419 41 26

 

 

 

Mgr. Zuzana Farkašovská 

referent študijného oddelenia

 


Tel: +421 53 4194127
Fax: +421 53 4194123
studijne[zavinac]kapitula.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7

banner12