MODERÁTOR ŠTÚDIÁ

 

doc. ThDr. Peter Majda, PhD., rektor kňazského seminára a moderátor TI


e-mail: rektor[zavinac]kapitula.sk

 

tel.: 00421/53/419 41 21

 

SEKRETARIÁT

ThLic. Martin Majda, PhD. referent rektorátu kňazského seminára, prefekt

e-mail: rektorat[zavinac]kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 22

fax: 00421/53/419 41 23


TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA


ThLic. Martin Taraj, PhD., tajomník študijného oddelenia, kooperátor TF pre mobility


e-mail: martin.taraj
[zavinac]ku.sk


tel.: 00421/53/419 41 26

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7

banner12