a) je vydavateľstvom KU,
b) vydáva a distribuuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov a periodické vedecké a umelecké publikácie v jednotlivých oblastiach výskumu na KU,
c) zabezpečuje prideľovanie ISBN čísel publikáciám na základe žiadostí z fakúlt univerzity,
d) zabezpečuje zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácii vydaných na KU. v zmysle Zákona č. 32/2001 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženin audiovizuálnych diel v zneni neskorších predpisov,
e) archivuje 1 - 2 exempláre vydaných publikácii a pdf verzie vydaných publikácií,
f) vybavuje objednávky publikácií najmä z knižníc v SR.


(Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice KU; Článok 3, Bod 4)

 

____________________________________________________________________________

 

VERBUM - vydavateľstvo KUceeol full

Hrabovská cesta 1A

034 01 Ružomberok

verbum@ku.sk

 

Martin Kuniak

0918 337 452

martin.kuniak@ku.sk

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta