dscf9237Počas druhého októbrového týždňa sa vo Vrátnej doline - Hotel Boboty, uskutočnil 23. ročník medzinárodnej konferencie CASLIN 2018 – Knižnice a spoločnosť. Univerzitná knižnica KU bola organizačným výborov vybratá ako jedna zo šiestich modelových knižníc v rámci Slovenska a Čiech. V uvedenom výbere reprezentovala akademické knižnice zo Slovenska.

 

 

 

„Na základe prezentácie inštitúcie pred odborným fórom, ktoré pozostávalo z 56 účastníkov, v prevažnej miere riaditeľov a vedúcich pracovníkov slovenských a českých knižníc, sme s využitím metód strategického plánovania hľadali odpovede na nastolené modelové problémy“ uviedla K. Matušková, vedúca UK KU. Čiastkovými výstupmi workshopov a diskusií boli prezentácie prednesené pred účastníkmi CASLINu 2018. Na záver konferencie boli riaditelia a vedúci modelových inštitúcií súčasťou panelovej diskusie, počas ktorej boli vytvorené stratégie podrobené ďalšiemu prehodnocovaniu.

 

dsc 9047Účelom konferencie CASLIN 2018 – Knižnice a spoločnosť, bolo s využitím metód strategického plánovania prediskutovať  a navrhnúť vhodné stratégie rôznych typov knižníc pre ich ďalší rozvoj a uplatnenie v spoločnosti. Pre úspešný priebeh bolo nevyhnutné zapojenie všetkých účastníkov CASLIN-u do riadenej diskusie, ktorá bola ovplyvňovaná projektovaním spoločenských, prírodných a ďalších historických udalostí a zvratov, ktoré môžu ovplyvňovať rozvoj celej spoločnosti, a tým aj úlohy knižníc, ktoré by v nových situáciách mali obhájiť svoje uplatnenie a spoločenskú prospešnosť. Počas konferencie účastníci hľadali odpovede na otázky:

 

  • Aká má byť ďalšia cesta knižníc, aby ich spoločnosť vnímala ako dôležitú a nevyhnutnú súčasť dnešného sveta?
  • Akú stratégiu majú knižnice zvoliť, aby boli vnímané ako potrebné spoločenské inštitúcie, nielen z hľadiska archivácie kultúrneho dedičstva?
  • Majú sa knižnice stať vzdelávacími inštitúciami?
  • Patrí medzi nové úlohy knižníc „nestranné“ uvádzanie vecí na pravú mieru?

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta