Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov vyhlasujú pre rok 2019 20. ročník úspešného celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v termíne 4.-10. marca 2019 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Slávnostné otvorenie sa v tomto roku uskutoční 4. marca o 13.00 h. v priestoroch Radnice v Levoči za účasti za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Levoča, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií.

 

Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2019, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu. Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2019 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Celoslovenské podujatie je realizované vďaka Fondu na podporu umenia.

 

den v kniznici

 

Počas samotného TSK je v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku pre všetkých pripravená 50% zľava na registračný poplatok a na poplatok za predĺženie členstva v UK KU v Ružomberku. Počas celého týždňa si budete môcť pozrieť aktuálne výstavy a výstavu „Z archívu periodík“, prostredníctvom ktorej sa prenesieme do čias dávno minulých. Počas TSK opäť zameriame svoju pozornosť aj na elektronické informačné zdroje, ku ktorým majú naši používatelia prístup vďaka národným licenciám. Tentokrát bližšie predstavíme národnú licenciu SNK cez databázy z vydavateľstva GALE. Výnimočným bude podujatie „Deň v knižnici“ kedy bude UK KU netradične otvorená až do 21.00 h. Zaujímavá je študentská aktivita tzv. „Treasure hunting“. Návštevníci knižnice budú mať možnosť hľadať predmety s logom KU v priestoroch knižnice počas celého dňa. O 17.00 h. pripravujeme zábavno-vedomostný kvíz zameraný na tému knižníc. Ten bude plynulo pokračovať v „Dobrodružstve v knižnici“. Tu pôjde o aktivity priamo v teréne knižnice, ktoré postupným plnením úloh dovedú zúčastnených študentov k víťaznému koncu. Od 18.30 do 21.00 h. bude priestor určený na vychutnanie si tej pravej, podvečernej študijnej atmosféry, kedy sa celá knižnica premení na „Večernú študovňu“.

 

kviz v kniznici2

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta