Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
E-mail: kniznica@ku.sk

Kontakt k výpožičnému pultu: +421 905 290 110

 

ISIL SK-8KADAA03830

 

Vedúci zamestnanec knižnice:

Mgr. Katarína Matušková


Oddelenie výpožičiek:

Mgr. Anna Parigalová - koordinátorka oddelenia

Mgr. Dana Kočibálová - evidencia publikačnej / umeleckej činnosti

PhDr. Hana Mačalová - evidencia publikačnej činnosti

Jarmila Rybárová

Ing. Katarína Slašťanová

Iveta Zverecová

Oddelenie budovania a ochrany fondov:

Mgr. Anna Chlebničanová - koordinátorka oddelenia

Ing. Ján Culka

Ing. Anna Koišová

PhDr. Mária Labašková


Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica, pracovisko Košice

Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice

Telefón: +421 55 68 36 159
E-mail: kniznica.tf@ku.sk
ISIL SK-3KADAA03822

Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd


Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica, pracovisko Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie

Telefón: +421 53 41 94 131
ISIL SK-5KADAA03823

Mgr. Dáša Kovaľanová
 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta