1. Prečo sa nemôžem prihlásiť do svoje karty čitateľa v on-line katalógu?

  • pomýlili ste sa v ID používateľa alebo v hesle
  • zlyhanie techniky

V on-line katalógu si nájdite Pomoc (čierna lišta vpravo) a postupujte podľa inštrukcií. Ak sa Vám ani tak nepodarí dostať sa na svoju kartu, príďte osobne do knižnice. Ak potrebujete predľžiť výpožičnú dobu kníh, napíšte email na adresu: kniznica@ku.sk .

2. Ako dlho trvá platnosť môjho čitateľského preukazu?
Platnosť čitateľského preukazu trvá jeden rok odo dňa registrácie. Po uplynutí doby je potrebné platnosť obnoviť.

3. Koľko kníh môžem mať súčasne požičaných?
Absenčná výpožička, teda výpožička kníh domov, je 10 titulov kníh. Z jedného titulu si môžete požičať iba 1 exemplár (kus).

4. Môžem si rezervovať knihu, ktorú má požičanú iný používateľ?
Rezervovať knihu si môžete osobne vo výpožičných službách. Oznámenie vám pošleme e-mailom alebo vám oznámime telefonicky (len na pevnú linku).

Knihu vám odložíme:

  • na 3 dni, ak je vypožičateľná na 1 týždeň
  • na 7 dní, ak je vypožičateľná 30 dní


5. Ak knihu ešte potrebujem, ako si môžem predĺžiť jej výpožičnú lehotu?
Výpožičnú dobu knihy je možné predĺžiť 2x ( pozri Knižničný poriadok) a to tak. že vy sami sa prihlásite do svojej karty čitateľa, alebo požiadate knižnicu prostredníctvom e-mialu, telefónu alebo osobne.

6. Ak nevrátim knihu vo výpožičnej lehote?
Knižničný systém vám automaticky začne účtovať sankčný poplatok 3,-- Sk (0,10 €) za každý dokument a za každý deň. Pozri cenník poplatkov.

7. Posielate čitateľom upomienky?
Knižnica podľa Knižničného poriadku nemá povinnosť používateľov upomínať. Napriek tomu každý pracovný deň posielame e-mailom nielen upomienky, ale aj upozornenia, že sa blíži koniec výpožičnej lehoty a to 2 dni pred dňom vrátenia dokumentu.

8. Ako mám postupovať, keď stratím vypožičanú knihu?

  • je možná náhrada tým istým vydaním strateného dokumentu, prípadne môže byť aj staršie (po dohode)
  • fotokópia strateného dokumentu zviazaná len v pevnej väzbe
  • dokument, ktorý vám určí knižnica
  • finančná náhrada (kničnica k nej pristupuje veľmi zriedka)


9. Ktoré dokumenty si nemôžem požičať domov?
Knižnica nepožičiava používateľom niektoré druhy dokumentov. Jedná sa o encyklopédie, slovníky, noviny a časopisy, poprípade aj študijnú literatúru, z dôvodu jej nedostatku. Mal by sa v knižnici nachádzať aspoň jeden exemplár na prezenčné štúdium.

10. Ako sa môžem dostať ku knihe, ktorá vo vašej knižnici nie je?
Ako čitateľ našej knižnice máte možnosť vypožičať si požadovanú knihu z inej knižnice prostredníctvom medzinárodnej výpožičnej služby (MVS), alebo medzinárodnej výpožičnej služby (MMVS). Pri vypĺňaní formulára žiadanky na MVS je potrebné uviesť základné údaje: priezvisko autora (celé meno), názov knihy, miesto a rok vydania. Ak viete vyhľadávať v Súbornom katalógu Slovenskej národnej knižnice, napíšte, v ktorej knižnici sa žiadaná kniha nachádza.

Ak žiadate článok z časopisu, je potrebné uviesť názov zdroja (časopisu alebo zborníka), rok, číslo strany, na ktorých sa žiadaný článok nachádza.

11. Ako čitateľ knižnice mám túto službu zdarma?
Knižnica účtuje tzv. manipulačný poplatok, ktorý je 1,70 za dokument. Poplatok v sebe zahŕňa náklady na poštovné a balné.
MMVS je účtovaná podľa Cenníka KP.

V prípade článkov knižnica účtuje podľa cenníka knižnice, z ktorej bol článok žiadaný.

12. Môžem sa stať čitateľom vašej knižnice, aj keď nie som študentom Katolíckej univerzity?
Nie je podmienkou, že náš čitateľ musí byť študentom KU. K registrácii za čitateľa potrebujete platný občiansky preukaz a zaplatiť zápisné podľa cenníka KP.

13. Ak mám záujem pozrieť si len prezenčnú literatúru v študovni, musím byť zaevidovaný ako čitateľ?
Do študovne vám umožníme prístup aj keď nie ste členom knižnice, pokiaľ je to len jednorazová návšteva. Platí sa poplatok 1,00 € na jeden celý deň.


Obsah tejto sekcie je priebežne dopĺňaný.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta